AKTİF KARBON (HİNDİSTAN CEVİZİ KABUKLU) SU ARITMA HAMMEDDELERİ

AKTİF KARBON (HİNDİSTAN CEVİZİ KABUKLU) SU ARITMA HAMMEDDELERİ

  • Su ve Atık Su Arıtma Uygulamaları İçin.
  • Hindistan Cevizi Kabuklu Buhar Aktif Taneli Karbon
  • Aqualine Aktif Karbon taneli aktif karbondur (GAC). Aqualine Aktif Karbon mangal kˆm¸r¸n¸n seÁilen sınıflarından ¸retilir. G¸Ál¸, tozsuz, gˆzenekleri dağılımlı ve y¸ksek y¸zey alanı olması iÁin kontroll¸ koşullarda dikkatlice ¸retilmiştir. Aqualine Aktif Karbon su ve end¸striyel işlem sıvıları iÁin m¸kemmeldir. Pestisitlerin ve insektisitlerin ve diğer doğal yollarla oluşan organik bileşiklerin sudan giderilmesi iÁin kusursuzdur. T¸m AWWA B604-96 AND ANSI/NSF Standard 61 gerekliliklerinin hepsini karşılar